Menu

Bestuur

 

Bestuur

Voorzitter
Mw. Sabine Steffens, Head of Marketing & Communication at Vesting Finance / Arrow Global PLc

Secretaris
Dhr. Rob Palant, Projectleider, Interimmanager

Penningmeester
Drs. Marcel Horsthuis, RA Businessanalist, Calypso at ING, RABO Nederland

Directeur
Anne Marie Leijser, Filmproducent, Master Kunsteducatie Docent Cultuur Kunstzinnige Vorming & Docent Nederlands,- Docent Drama eerste graad

Het bestuur komt één tot drie keer per boekjaar bijeen voor de vergadering. Er wordt doorgaans per email overleg gepleegd. Het bestuur is samen met de directeur eindverantwoordelijk voor jaarverslagen, het uitroepen van de vergaderingen en denkt mee over te werven nieuwe People, Profit, Planet filmprojecten en de inrichting van stichting Antilope Films. Samen met de directeur waakt het ervoor dat de statuten worden gevolgd van Antilope Film. Ook denkt het bestuur mee over de PR & Marketing en houdt actuele zaken en technische vernieuwingen op peil. Zorgen voor mogelijke financieringsbronnen voor up to date apparatuur.
Het bestuur en directie werken onbezoldigd, alleen de reiskosten worden vergoed.
De freelancers hebben een VAR-WUR overeenkomst en worden betaald vanuit het daarvoor bestemde projectgeld. De directeur beheert voorts zelfstandig de begroting van een filmproject. Buiten deze gefinancierde projecten mag de directeur zonder bestuurlijk overleg maximaal € 250,- investeren.

Aanbevelingscomité

Dhr. Rudolf Mees, medeoprichter van de Triodosbank.
(IM) 1931- 2010 Rudolf Mees was een People Profit Planet bankier in hart en nieren. Begin jaren zeventig stichtte hij mede de Stichting Triodos op, die bemiddelde tussen vermogende particulieren en duurzame projecten die financiering nodig hadden.
Mw. Ria Beckers, voormalig PPR Minister IM 2006.
(IM ) 1938 –2006: Ria Beckers droeg bij aan het beleid voor een brede erkenning van het belang van biologische landbouw en heeft speelde een belangrijke rol als voortrekker van de gangbare naar de duurzame landbouw.

Raad van Advies

Drs. M. Hoefsloot, Bedrijfskundige
Dhr. F. Oostvogel, Programmamaker
Prof. em. E. A. Goewie, Prof. Wageningen Ecologische Landbouw
Prof. Ir. J. Bieleman, Agrarische Geschiedenis, Landschapsarchitect, planoloog
Mr. G.H. Feuilletau de Bruyn, Mediator & Advocaat