Menu

Oprichtster


Even voorstellen

Ik ben Anne Marie Leijser en heb een heerlijke dochter die kritisch rondkijkt. Ik heb geen last van de dagelijkse files want ik werk vanuit een kantoor aan huis. Mijn ouderlijk huis was een belangrijke leerschool.
Opgroeiend op een biologisch fruitbedrijf heb ik de ontwikkeling naar industriële tuinbouw meegemaakt en ervaarde ik aan den lijve hoe dit bedrijfsleven werd bepaald door wet,- en regelgeving. Deze achtergrond heeft mij er toe aangezet om filmprojecten te ontwikkelen waarin verbanden en inzichten helder uiteengezet worden. Filmprojecten die het algemeen nut dienen voor mens, milieu en maatschappij. Films die mensen motiveren een economisch gezonde sociale,- en milieuvriendelijke wereld met elkaar te creëren.

Mijn Inspirator

Tijdens een bezoek in 1996 in het toen nieuwe duurzaam ingerichte ING kantoor aan de Amstel kwam ik in gesprek met de rondleider de heer Rudolf Mees, medeoprichter van de Triodosbank. Hij stimuleerde mij om een stichting in te gaan richten die het Algemeen Nut dient. Dhr. Ruldolf Mees nam deel in het aanbevelingscomité van de stichting van 1997 tot 2010
Bij de oprichting van stichting Antilope Films in 1997 werd de Stichting gerangschikt met een rankschikking volgens art.24 Successiewet uit 1956: dit was de formule voor een goede doelen stichting. In 2008 werd de wet gewijzigd en kreeg Antilope Films als stichting de ANBI status. Later in 2012 merkte de belastingdienst de stichting aan als Culturele ANBI.

Bezield Teamwerk

Voor de werkzaamheden trekt de stichting professionele freelancers aan. Regisseurs, producers, cameramensen, edditors, geluidsmensen, commentatoren en MBO en HBO stagiairs. Allen dragen bij aan de producties van Antilope Films.

Kennis opdoen en doorgeven middels beelden

Mijn loopbaanontwikkeling is een associatieve route geweest waarin ik uiteenlopende studies doorliep. Al de opgedane kennis zet ik nu in voor de doelen van stichting Antilope Films. Als Medisch analiste leerde ik natuurkundige wetten kennen en de organische chemie begrijpen. De ‘bètakennis’ is een fijne basis voor het schrijven van concepten ten behoeve van films over waterproblematiek of andere milieu-items. Tijdens een HBO opleiding Marketing & Management en een particuliere TV Regie & Productie opleiding heb ik kennis opgedaan en vaardigheden geleerd die ertoe bijdragen dat er sinds de oprichting films over Mens, Maatschappij en Milieu zijn geproduceerd binnen stichting Antilope Films.
Mijn pedagogische en didactische kennis opgedaan tijdens de studie Nederlands en de eerste graad docente drama, en culturele kunstzinnige vorming, zet ik in bij het ontwikkelen van lesmaterialen, en het coachen van jongeren als zij films maken.
Tijdens mijn Masteropleiding Kunsteducatie op ARTEZ ontwikkelde ik Filmenderwijs. Middels deze filmmethode bereikt de stichting jongeren om het gedachtegoed van duurzaam ondernemen zelf te laten ontdekken en verfilmen en uit te zenden.