Menu

Ontwikkeling van Natte Natuur

 

Een planologische aanpak voor behoud van Natte Natuur

De documentaire is gemaakt als inleiding op een uitgebreide studie die opgedragen is door het ministerie van VROM aan de provincie Gelderland om na te gaan hoe Natte Natuur landelijk beschermd kan worden. De documentaire is vertoond ter voorbereiding op een landelijke studiedag in de Hanzehof aan Nederlandse planologen.
Sinds de 17 e eeuw dijt de bevolking uit van 1,5 tot 16 miljoen mensen. Het aantal werkzame boeren en tuinders in de land en tuinbouw neemt af van 75 % naar 1,5 %. Om de bevolking veilig te huisvesten worden dijken gebouwd, gebieden ontwaterd en natuur maakt plaats voor stadsuitbreiding en akkers. Grondwateronttrekking voor consumptie en industrie leidt tevens tot achteruitgang van watergebonden planten. Met de teloorgang van de natuur groeit de behoefte deze te herstellen, te ontwikkelen of te beschermen. Het ruimtegebrek brengt in Nederland met zich mee dat vele partijen belangen en bevoegdheden hebben in eenzelfde gebied. Bovendien vormen de tegenstrijdige belangen een bron van onrust. Bescherming van natuur kan dan ook pas slagen wanneer betrokkenen de noodzaak van bescherming onderschrijven en bereid zijn samen te gaan werken.