Menu

Meedoen in Arnhem

Meedoen in Arnhem

Tijdens de Markt van de Toekomst op 19 januari 2015, presenteerden de groepen Groen, Creativiteit & Innovatie en Menselijke Maat & Samenwerking, de uitkomsten van eerder gehouden verdiepingsbijeenkomsten. Dit is voor de Arnhem Agenda.
Antilopefilms heeft hiervoor een video gemaakt dat vooral via social media gedeeld is geworden.

Thema Groen

Tijdens de verdiepingsbijeenkomst van thema ‘Groen’ hebben 40 inwoners input gegeven over hoe onze groene stad eruit gaat zien in 2025. Het perspectief voor Arnhem in 2025 is een groeninclusieve stad waarbij enerzijds mogelijkheden worden gecreëerd en benut om Arnhem groener te maken en anderzijds groene oplossingen worden ingezet om de stad, haar wijken en haar inwoners gezonder, duurzamer en socialer te maken.
Vanuit de burgertop en de verdiepingsbijeenkomst zijn een aantal thema’s gedistilleerd waarop we de komende 10 jaar gaan inzetten: ‘Groen in de Buurt’, ‘Parken’, ‘Ecologisch Groen’, ‘Duurzaamheid’, ‘Groen en Jeugd’, ‘Stadslandbouw’ en ‘Structureel Gemeente Groen’.
Mirjam Alexander, van het thema ‘Groen’, had alle gegeven input tot een handzaam document met aanbevelingen geschreven. De Arnhem Groenagenda perspectief 2025. Het uitgangspunt voor de uitwerking van deze Groenagenda is een structurele samenwerking met duidelijke rolverdeling die gebaseerd is op gedeeld eigenaarschap met de gemeente, semioverheden, maatschappelijke- en groene organisaties, ondernemers en burgers.
https://www.antilopefilms.nl/project/meedoen-in-arnhem-groen/

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code