Menu

Productiehuis2

Oprichting en Inrichting

Antilope Films is in 1997 opgericht door Anne Marie Leijser en ingericht als Culturele ANBI. Dit betekent dat de stichting films maakt die raken aan het Algemeen Nut van de Mens, de Maatschappij, en ons Milieu.
Diverse regisseurs, producers, cameramensen, geluidsmensen, editors, en sprekers dragen bij aan de films. Afgelopen jaren won Antilope Films zowel landelijke als lokale prijzen. Ook werd de stichting in 2011, 2012, en 2013 genomineerd voor Filmenderwijs, een filmmethode waarin jongeren films maken over duurzame thema’s voor leeftijdgenoten.
Sinds 2014 is de stichting een educatief samenwerkingsverband aangegaan met het Voortgezet Onderwijs en TV Gelderland. De leerlingen maken filmspots over duurzame thema’s en TV Gelderland zendt ze uit op prime time, tussen 19.00 -21.00 uur.”

Het bestuur

Het bestuur komt 1 tot 3 maal per jaar bijeen voor de vergadering en waakt ervoor dat de statuten worden gevolgd en het jaarverslag wordt opgemaakt. Er wordt doorgaans per email overleg gepleegd. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor jaarverslagen, het uitroepen van vergaderingen en denkt mee over te werven projecten en de inrichting van Antilope Films.

Taken van de directeur zijn, het aantrekken van filmprojecten, van stagiaires en freelancers. Zorgdragen voor de PR & Marketing en vernieuwingen bij blijven houden.

Het bestuur en directie werken onbezoldigd, alleen reiskosten worden vergoed.
De directeur beheert de financiering tot het bedrag dat er per filmproject voor staat.
Buiten projecten kan de directeur zonder bestuurlijk overleg tot € 250,- investeren.
Per project werken we met freelance professionals met verschillende disciplines zoals regie, productie, camera, geluid montage, commentaarstem. De freelancers worden betaald vanuit het projectgeld. Allen hebben een VAR overeenkomst.

Leerbedrijf

Antilope Films is erkend door Kenniscentrum PMLF als ‘leerbedrijf Fotonica’ en door ECABO erkend als ‘leerbedrijf Marketing en Communicatie’. Stagiaires maakten een film over Antilope Films.