Menu

Het Cement van de BuurtEen nieuwe serie portretten over vrijwilligers zal laten zien dat vrijwilligerswerk een positieve bijdrage levert aan onze maatschappij. Zonder de vrijwilligersinbreng zou de samenleving wankelen. Vrijwilligers zijn origineel en creatief en hebben invloed op hun omgeving: Zo betrekken zij veelal derden bij het maatschappelijk verkeer.

Een nieuwe serie portretten over vrijwilligers zal laten zien dat vrijwilligerswerk een positieve bijdrage levert aan onze maatschappij. Zonder de vrijwilligersinbreng zou de samenleving wankelen. Vrijwilligers zijn origineel en creatief en hebben invloed op hun omgeving: Zo betrekken zij veelal derden bij het maatschappelijk verkeer.

Er zijn veel mensen die het niet bijzonder vinden wat vrijwilligers doen. Antilope Films en de gemeente Arnhem vinden het bijzonder wat vrijwilligers doen en hebben samen een serie portretten opgedragen aan deze bijzondere groep mensen uit onze samenleving. Hoe de vrijwilligers hun inzet beleven is voor iedereen heel erg persoonlijk.

‘Heb vertrouwen in je burgers’ is een uitspraak van wethouder Barth van Eeten.
‘Vrijwilligers vormen het Cement van buurt’ is de visie van regisseur Anne Marie Leijser

Heel Europa stond in 2011 in het teken van vrijwilligerswerk, 2011 is uitgeroepen tot Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk (EJV). Ook in Arnhem besteden we in 2011 extra aandacht aan vrijwilligerswerk. We willen laten zien dat heel veel activiteiten in Arnhem plaatsvinden dankzij vrijwilligers en we willen vrijwilligers waarderen voor hun inzet. Vrijwilligerswerk is er voor iedereen, ongeacht uw situatie, leeftijd, opleiding en interesses. De redenen voor het doen van vrijwilligerswerk zijn talrijk. Van een manier om je horizon te verbreden, mensen te leren kennen, in te burgeren of te re-integreren tot een manier om invloed uit te oefenen op het leven in uw wijk of stad.

VIA biedt mensen mogelijkheden om hun betrokkenheid en talenten vrijwillig in te zetten. Dat doen we onder andere met het (digitaal) beschikbaar stellen van actuele informatie over de mogelijkheden in Arnhem en met individuele ondersteuning bij het vinden van vrijwilligerswerk.

Hebt u een vraag over vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet of bent u op zoek naar leuk vrijwilligerswerk? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!
http://www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/arnhem/EJV

In Arnhem waren in 2011 tussen de 35.000 en 45.000 vrijwilligers actief, en zo’n 6500 mantelzorgers. Van die laatste groep zijn zo’n 1750 mensen zelf zwaarbelast. En die problemen dreigen alleen maar groter te worden omdat de samenleving vergrijsd en de overheid zich als gevolg van bezuinigingen steeds verder terugtrekt. Zo zal de beschikbaarheid van bepaalde dure thuiszorg afnemen.

In de gepresenteerde nota ‘Ondersteuning vrijwillige inzet en mantelzorg, 2011-2014’ staan voorstellen om de mantelzorgers te ondersteunen. Om te beginnen wil de gemeente alle mantelzorgers in beeld krijgen door ze allemaal op te nemen in één bestand. Deze mantelzorgers krijgen informatie over alle voorzieningen die er zijn in de stad en in hun wijk, zoals buurtklussendiensten. Verder gaat een experiment van start onder artsenondersteuners en maatschappelijk werkers in Malburgen en de Geitenkamp om te kijken of het mogelijk is veel vroeger te signaleren als het mis dreigt te gaan. De gemeente gaat werkgevers stimuleren om personeel dat een familielid of kennis helpt goede faciliteiten en flexibiliteit te bieden. Om wachtlijsten voor buddyzorg te verkleinen is 35.000 euro beschikbaar. Ook komt er een meldpunt dat 24 uur per dag bereikbaar is voor mantelzorgers die acuut hulp nodig hebben.

Vrijwilligers zijn volgens Kok het cement van de samenleving. Om vrijwilligerswerk te bevorderen gaat de gemeente onder meer kijken of het mogelijk is werkzoekenden bij vrijwilligersorganisaties te plaatsen. Hiervoor wordt de vacaturebank van de Vrijwillige Inzet Arnhem aangesloten op het Werkplein van het UWV WERKbedrijf en de gemeente Arnhem. Henk Kok: “Voor mensen met een uitkering kan vrijwilligerswerk een opstap zijn naar betaald werk. Ze moeten het juiste vrijwilligerswerk dan wel kunnen vinden en goed ingelicht worden over wat wel en niet kan met behoud van uitkering. Daar gaan we dus voor zorgen.”

Waardering en ondersteuning van ‘gewone’ vrijwilligers, blijft ook de komende jaren een aandachtspunt. De samenleving kan niet zonder hen. Van de collectant voor drie avonden per jaar, tot de vrijwillige beheerder voor 20 uur per week, iedereen is nodig.