Menu

DaklozenopvangTonnie van den Herik is een onvermoeibare weldoener. Ze was zelf ooit aan lager wal maar kickte af. Ze verricht vrijwilligerswerk voor verslaafden en daklozen bij allerlei projecten. Een van de projecten is het huiskamerproject voor de Arnhemse daklozen. Dat bewoners meer voor elkaar krijgt dan de gemeente is duidelijk uit haar initiatief. Samen met Volkshuisvesting heeft “de moeder van de daklozen” een pand in de Arnhemse Trompetstraat uitgezocht. Van tien tot tien kunnen de daklozen er terecht. Tonnie runt met steun van andere vrijwilligers het huishouden en initieert ondertussen activiteiten waar deze daklozen aan deel kunnen nemen.

In de dagen toen er nog te weinig daklozenopvang was in Arnhem, ging Tonnie met een enorme pan zelfgemaakt eten naar Musis SaCrum en aten elke vrijdag de daklozen op de trappen hun bordje stampot leeg. Met veel journalisten erbij werd destijds het eenjarig bestaan van het ‘Openlucht Restaurant’ feestelijk gevierd. Tonny richtte intussen de Arnhemse voetbalploeg FC Lauwersgracht op. Er zijn diverse landelijke zaalvoetbalwedstrijden gehouden tegen daklozen uit andere steden.
Op het sportcomplex Valkenhuizen speelde de ploeg tegen de Arnhemse politie.
Een bijzonder sportieve wedstrijd waar de man van de Arnhemse burgemeester Paulien Krikke meespeelde in het team FC Lauwersgracht. Tonnie blijft organisaties benaderen voor haar missie. Ze kreeg o.a. geld via het Oranjefonds en gebruikt dit om de daklozen bij het fitnesscentrum te laten gaan sporten. Tonnie leeft voor de daklozen, ondanks haar hoge leeftijd hoopt ‘de moeder van de daklozen’ haar ‘kinderen’ nog vaak onderdak te verschaffen of te steunen bij het vinden van eigen woonruimtes.

De mediaproducties van Antilope Films hebben het doel inzicht te geven hoe we met elkaar een sociaal en milieuvriendelijke maatschappij kunnen inrichten. Initiatieven waarin vrijwilligers en organisaties samen zoeken naar maatschappelijk ondersteunende projecten voor kwetsbare burgers zijn verfilmd door Antilope Films in een serie portretten.