Menu

De achterwachtDit portret heet: ‘De achterwacht’ In Arnhem wonen in 2008 ruim 40.000 mensen die ouder zijn dan 55 jaar. Veel ouderen staan er alleen voor en ervaren weinig steun. Dit draagt ertoe bij dat zij geïsoleerd raken en vereenzamen. Vanuit de Bezoekers Oppas Servicedienst, ondersteunt Dieneke van de Vinne mevrouw van Eden, de mantelzorgster bij de opvang van haar zieke man. Zo kan mevrouw van Eden een middag in de week naar vrienden of op verjaardag en raakt ze niet in een isolement.

In Nederland wordt een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers: mensen die intensief en onbetaald voor een hulpbehoevende naaste zorgen. Onder de Stichting Welzijn Ouderen Arnhem is samen met andere organisaties een werkgroep opgestart de Bezoekers Oppas Servicedienst. Het doel is het isolement bij ouderen in de stad Arnhem te bestrijden en te voorkomen. In de werkgroep is een wijkgerichte aanpak ontwikkeld. In Tot 2010 zullen in 8 wijken activiteiten worden gestart.

De mediaproducties van Antilope Films hebben het doel inzicht te geven hoe we met elkaar een sociaal en milieuvriendelijke maatschappij kunnen inrichten. Initiatieven waarin vrijwilligers en organisaties samen zoeken naar maatschappelijk ondersteunende projecten voor kwetsbare burgers zijn verfilmd door Antilope Films in een serie portretten.