Menu

De robotfilmerVNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen organiseerde met het regionale bedrijfsleven en onderwijsinstellingen de Techniekdag voor jongeren (10 t/m 14 jaar) die nog een keuze moet gaan maken voor een (beroeps)opleiding.

Antilope Films bood jongeren de mogelijkheid als cameraman of vrouw opnames te maken en scholen te enthousiasmeren voor Filmenderwijs de filmmethode van Antilope Films.

Door de ogen van Tom, Puck, Izaac, William, Bram, Janine, Aeron en Julius werd de boeiende wereld van bèta techniek gefilmd, zoals zelf laboratoriumproefjes doen, of met robots spelen, smeden van je eigen sieraad, monteren, racen in een auto op een digitaal circuit. Op het terrein van Akzo Nobel bood Antilope Films jongeren de mogelijkheid om zelf te filmen. Hoe leuk is films maken? Vraag het vooral aan de jongeren…

Als Masters Filmeducatie en filmers weten we dat films maken een actieve leermethode is omdat je na jaren nog weet wat je monteerde. De methode is leerzaam, omdat het een beroep doet op meer intelligenties en met afwisselende werkvormen de leerstof herhaalt.