Menu

EKR vraagt Waterdraagsters

 

Europese Kaderrichtlijn Water vraagt Waterdraagsters
Opdrachtgever: De Nederlandse Vrouwen Raad 2004 Beleidsmakers lichten het belang van de (E-KRW) toe.
Doelgroep: Educatieve instituten en overige waterbewustmakende organisaties. Tijdens een bijeenkomst “Droge voeten en hete hoofden” op het provinciehuis en vervolgens in het Watermuseum te Arnhem wordt het belang van vrouwen in waterbesturen aangeraden. Feiten en fabels over klimaatveranderingen de consequenties in Nederland als Waterland. Houden we droge voeten? Of hebben de ‘heethoofden’ gelijk?

Waarom een Europese Kader Richtlijn Water (E-KRW)?

De Europese Kader Richtlijn Water (E-KRW) is ontstaan omdat; rivieren sterk vervuilden, het schoonmaken torenhoge kosten meebracht én het milieu verslechterde. Mede onder invloed van milieurampen werd in 2001 een start gemaakt met de E-KRW.
De E-KRW is gunstig voor benedenstroomse landen, omdat de schoonmaakkosten verminderen. Met de baten kan men investeren in anti-verdroging, natuurontwikkeling, en veiligheid tegen overstromingen of dijkdoorbraken. Sprekers dragen met hun verhalen bij aan meer bewustwording over het belang en de promotie van goed waterbeheer.

NVR & Aqua for All

De dag wordt afgesloten door het ondertekenen van een contract op internationaal niveau waarbij de Nederlandse Vrouwen Raad een samenwerkingsverband aangaat met Aqua for All, werken en zodat de Nederlandse expertise in de derde wereldlanden ingezet kan worden.

Sigrid Bollwerk, lid van de regeringsdelegatie van het derde Wereld Waterforum
Sigrid sprak in Kyoto namens de Nederlandse vrouwen organisaties. Bollwerk benadrukt dat het belangrijk is internationale afspraken vanuit de (E-KRW) in eigen wetgeving te vertalen.

Wijngaarden van het Coördinatie Bureau Rijn en Maas. Marjolein vertelt wat er bij de implementatie van de E-KRW binnen Nederland komt kijken.

Rob Immink, Provincie Gelderland projectleider van het (WHP-3)
Rob vertelt hoe men het waterhuishoudingsplan WHP -3 uit wil voeren.
Hans van Ammers Provincie Gelderland
Licht toe waarom doelstellingen van de E-KRW voor stedelijk gebied op de agenda staan.
Bart van Opzeeland, projectcoach Greenpeace
Bart licht het Chemicaliënbeleid van Greenpeace toe.

Lies Visscher NVR dagorganisator
Lies biedt het watermuseum een schaal aan waarin bezoekers water mogen achterlaten.
Alex Koning directeur van het watermuseum
Alex benadrukt de rol van vrouw in waterschapsbesturen.

Lianne Lettink, communicatiemedewerkster van het watermuseum
Lianne laat zien welk deel van het totale wateroppervlak uit zoet water bestaat.

Iet Stigter, Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
Iet presenteert de map ‘Vrouwen voor Water’ welke als bewustwordingsmateriaal
over waterbeheer wordt ingezet bij bijeenkomsten van vrouwenorganisaties.

Koala Dubois, coördinator Provinciale jongerenpanel
Zij licht toe op welke wijze ze jongeren bewust maakt van het belang van goed waterbeheer en hoe jongeren zelf daaraan kunnen bijdragen.

Nederlandse Vrouwen Raad NVR Dr. A.C pierrot – Bults
Licht toe dat het effect van vervuild water gepaard gaat met verarming van de bevolking.
Wim Langendijk, Aqua for All
Aqua for All is opgericht in 2002 en bestaat uit verenigingen vanuit de drinkwatersector en de afvalwatersector om hun kennis te bundelen.
Wim Langendijk geeft een toelichting op de doelen toe van Aqua for All.