Menu

Geheimen van Sonsbeek deel 5Een belangrijke doelstelling van Stichting Antilope Films luidt: voorbeelden stellen waaruit blijkt dat mensen een besluit durven nemen en daarmee een bijdrage leveren aan het behoud van een stuk natuur en waar veel stedelingen nu een uitlaatklep vinden.

Honderd jaar geleden heeft de toenmalige Directeur Openbare Werken van de gemeente Arnhem, de heer Tellegen, een enorm risico gelopen door 1,6 miljoen gulden te investeren in een landgoed. Deze pionier, had dat jaar 2 miljoen gulden in kas! De heer Tellegen zou een goed voorbeeld kunnen zijn voor andere beleidsmakers op stedelijk niveau. Een 68 hectare groot gebied bleef als natuurgebied behouden!
Deze film laat de opkomst en het verdwijnen van de landbouw zien. Een tijdperk dat watermolens aan de beek hun graan maalde veranderde in een privépark met watervallen voor rijke adel. Toen deze geen geld meer hadden zag dhr. Tellegen een mogelijkheid een groot gebied aan te kopen voor de stad.
Een inspirerend park voor Arnhem bleef bewaard. Uit de film blijkt dat de stedelingen trots zijn op de koeien in de stad en het hebben van een stukje landbouw in de stad is wezenlijk.