Menu

GSO Beleid 2000-2004Het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid 2000-2004

Gedurende drie jaren filmen belicht de aanzet van het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid waarin de provincie samenwerkte samen met acht Gelderse steden aan de projecten om hun stad leefbaar economisch draagkrachtiger of fysiek prettiger en mooier te maken.

Voordat het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid van kracht werd richtte de provincie zich vooral op plattelandsontwikkeling. Steden waren autonome bolwerken en sturen zorgen ervoor dat de stad in alle opzichten goed reilde en zeilde. Met de uitdijing naar het platteland door de bevolkingsgroei en de aanzuigende werking van steden op bewoners en alle gevolgen van dien voor het omliggende gebied begon op provinciaal bestuurlijk niveau behoefte te ontstaan samen te gaan werken met de stadsbesturen en spanningen samen aan te pakken.
Na een onderzoek in alle Gelderse steden werden in het jaar 2000 acht ervan uitgenodigd gericht mee te werken aan problemen die zowel op stedelijk als regionaal gebied speelden. In deze steden woont 36 % van de Gelderse bevolking en speelde 60 % van de problemen. De Provincie eiste van de stadsbesturen dat de te financieren projecten op drie pijlers berusten: een fysieke, een financiële en een sociale pijler. Arnhem, Nijmegen, Zutphen, Ede, Harderwijk, Apeldoorn, Doetinchem en Tiel dienen bij de provincie hun projecten in.