Menu

Home Start Een bijzondere vriendin

  • Home-Start ArnhemIn dit portret volgen we de Arnhemse Erica Groenendijk, een dag in de week als vrijwilligster in het eenoudergezin van Ariadne en haar kinderen aanwezig is. Als Home-Start vrijwilliger bezoek je wekelijks een vast gezin. Daarbij zet je je eigen kwaliteiten in voor een ander, uitgaande van de vraag van de ouder. Voorwaarde is dat je zelf ervaren ouder bent of ervaring hebt met het opvoeden van kinderen en dat je minimaal een dagdeel in de week beschikbaar bent.

Home-start vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met jonge kinderen tot en met 6 jaar. De vrijwilligers hebben Als belangrijkste missie het zelfvertrouwen van de ouders te herstellen en te vergroten en hun sociale netwerk opnieuw gestalte te geven.
Home Start wordt in meer dan 70 gemeenten aangeboden. Het initiatief is afkomstig uit Australië en toen overgewaaid naar Engeland en vervolgens naar Nederland. Een Home-Start programma wordt gefinancierd door de lokale overheid, de gemeente. Gemeenten kunnen het programma opnemen in hun lokale preventieve jeugdbeleid. Home-Start wordt opgestart, gefaciliteerd en uitgevoerd door een organisatie van jeugdwelzijn en/of jeugdgezondheidszorg in de betreffende gemeente of regio. Deze organisaties dragen zorg voor de voorwaarden van het Home-Start programma en de uitvoering daarvan door een Home-Start coördinator. Ze onderschrijven de Home-Start methodiek en werkwijze en bewaken de kwaliteit. Home-Start Arnhem werkt samen met Stichting Thuiszorg Midden Gelderland, Bureau Jeugdzorg, De Gelderse Roos, Stichting Vluchtelingenwerk. De uitvoerende organisatie is Stichting Rijnstad.
14 augustus 2014 Home-Start Arnhem stelt zich voor: Sakine Akdag. Voor informatie én vragen kunt u ons bellen op 026 -3772066. U kunt ons ook een email sturen met uw vraag: arnhem-ad-home-start.nl Bezoekadres Kazerneplein 2 6822 ET Arnhem

De mediaproducties van Antilope Films hebben het doel inzicht te geven hoe we met elkaar een sociaal en milieuvriendelijke maatschappij kunnen inrichten. Antilope Films filmt van Arnhem tot Rwanda, bestaat sinds 1997 en heeft landelijk eerste prijzen behaald. Middels haar Culturele ANBI status (Stichting tot Algemeen Algemeen Nut Beogende Instelling) werft Antilopefilms geld als een organisatie een film waardig is. Filmenderwijs, is de filmmethode van Antilope Films. Jongeren maken hiermee films voor leeftijdgenoten over maatschappelijke thema’s die gekoppeld worden aan bedrijven die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze films worden geplaatst op de sociale media.