Menu

Initiator Professor Jan JonkerProfessor Jan Jonker ontwikkelde in navolging van het verslag van de commissie Brundtland met vierhonderd jonge denkers, nieuwe business modellen over duurzaam ondernemen.
In 2011 werd in Arnhem op de eindconferentie Our Common Future 2.0. het boek met de titel: Duurzaam Denken Doen, gepresenteerd met alle ideeën.
In 1987 werd het verslag Our Common Future 1.0 met een visie over milieubeleid voor komende 25 jaren van de commissie Brundtland gepubliceerd door Oxford University Press, en verwelkomd door de Algemene Vergadering onder Resolutienummer 42/187.