Menu

Kom op voor een Duurzame Wijk

 

Meer glas en papier scheiden

In het videodocument: ‘Kom op voor duurzame wijk’ sluiten wijkbewoners weddenschappen af om meer papier en glas te scheiden. De milieuwethouder komt op de waterstofscooter, (ontwikkeld op de HAN) naar het buurtcentrum en gaf daar het startsein van de weddenschap.
Er werd in dat jaar 31% meer papier en 12% meer glas apart ingezameld. Daarmee verdween 89 ton minder afval in de verbrandingsoven, werd dus 525.000 kg minder CO2 uitgestoten. De bewoners verdienden de uitgespaarde verbrandingskosten € 8900 en wendden dit aan voor duurzame wijkacties. Iedere deelnemende wijkbewoner kreeg bovendien een nummer en bij de slotdag werd er een fiets verloot.

Meer plastic Scheiden

In Plastic Heroes zien we het verloop van de weddenschap waarin de wijkbewoners meer plastic gaan scheiden. Minister Cramer gaf hier het startsein voor deze weddenschap.

Kom op voor een duurzame wijk.

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem in 2006.
Doelgroep: Scholen, educatieve instituten en milieubewustmakende organisaties.
Filmdoel: Voorbeeldfunctie voor andere wijken in en buiten Arnhem.
Op wijkniveau stimuleren we middels films te maken de betrokkenheid van de bewoners bij het beschermen van het klimaat of het verbeteren van onderlinge sociale relaties.

Toen 2006 de klimaatfilm van Al Gore opnieuw de alarmbel inluidde om de aarde leefbaar te houden namen de bewoners in de Arnhemse wijk Sint Marten-Sonsbeekkwartier zelf het heft in handen, opgestuwd door een werkgroep “Kom op voor een duurzame wijk.”
Omdat Arnhem het slechtste jongetje van de klas op milieuvlak was en afvalscheiding al jaren de prioriteit in Arnhem had, lukte het de wijkbewoners de gemeente te verleiden tot deze weddenschap De wethouder van milieu ging twee weddenschappen aan met als doel een aanzienlijk betere afvalscheiding en terugdringing van de CO2uitstoot bij de afvalverbranding van de stad Arnhem.
De beide weddenschappen werden glansrijk gewonnen mede door een directe communicatie met de bewoners. De beide films verbeelden het communicatieproces en de succesfactoren van de beide weddenschappen. Duidelijk wordt dat een weddenschap een prima instrument is om draagvlak te creëren voor duurzame ontwikkeling op wijkniveau. Een inspiratiebron voor meer wijken en buurtgroepen om ook een project voor duurzame wijkontwikkeling op te zetten en uit te voeren.

Weddend passen we onze levensstijl aan

Doel:Verhoging van de gescheiden inzameling van oud papier en glas.
De film laat zien hoe een ‘wijkgroep’ de milieuproblemen met elkaar op lokaal niveau gaan aanpakt. Wijkbewoners passen door weddenschap met het gemeentebestuur hun levensstijl aan om de papierinzamelingen de glasopbrengst per bewoner te verhogen. Het geld dat normaal naar de verbrandingsoven gaat wordt als de wijk wint aan de bewoners gegeven voor nieuwe milieuvriendelijke toepassingen.

Wijkschool gaat CO2 Verminderen

De wijkschool komt overeen 100 kilo oude batterijen in te zamelen, en daarnaast de CO2 uitstoot te verminderen door de overstap op kringlooppapier en hemelwater in de toiletten te gebruiken.

Milieumarkt

Dertig organisaties tonen op de markt tijdens de aftrap van de weddenschap wat een duurzame levensstijl in de praktijk inhoudt. Met inspirerende voorbeelden en praktische tips over energie- en waterverbruik, materialen- en goederen (her)gebruik, afvalvermindering en milieuvriendelijker vervoer, worden bezoekers uitgenodigd tot een duurzamer levensstijl.

Het Waterservicepunt en HAN

Het waterservicepunt adviseert bewoners regenwater af te koppelen voor eigen gebruik. De Hogeschool Arnhem Nijmegen demonstreert de allereerste scooter op waterstof. Samenwerkende adviesbureaus lichten de toepassing waterstoftechnologie in de bouw toe en diverse organisaties spelen in op het thema mobiliteit en consuminderen.