Menu

MantelzorgHamit Joskun verzorgt al jaren zijn vrouw Janet Joskun. Hulp vragen bij de ondersteuning van een dierbare is voor velen een taboe. Je bent immers in goede en slechte tijden voor je dierbaren beschikbaar. Mensen zoals meneer Joskun verlenen in vanzelfsprekend, onvoorbereid, en onbetaald hulp voor de hulpbehoevende dierbaren. Onze maatschappij leunt op mensen zoals meneer Joskun.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) biedt op gemeentelijk niveau ondersteuning aan deze groep. In de regio Midden Gelderland zetelt het Servicecentrum Mantelzorg, Steunpunt Midden Gelderland. Het is een van de organisaties die voorlichting geeft en ontmoetingsdagen voor mantelzorgers houdt. Ook geeft ze de cursus ‘De zorg de baas’. Hierin reikt men handvatten aan voor het behoudt of herstel van de balans tussen draagkracht en draaglast. De overheid stimuleert dergelijke cursus middels de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De overheden herkennen, erkennen, ondersteunen en hen een plek geven in de keten van welzijn, wonen, zorg en arbeid.