Menu

Sonsbeek

Honderd jaar geleden heeft de toenmalige Directeur Openbare Werken van de gemeente Arnhem, de heer Tellegen, een enorm risico gelopen door 1,6 miljoen gulden te investeren in een landgoed. Deze pionier, had dat jaar 2 miljoen gulden in kas! De heer Tellegen zou een goed voorbeeld kunnen zijn voor andere beleidsmakers op stedelijk niveau. Een 68 hectare groot gebied bleef als natuurgebied behouden! Een milieu heeft hij weten te behouden, waarin vele mensen tot rust kunnen komen: een inspirerend park rest. Verder vertelt deze film de geschiedenis van het verdwijnen van de stadslandbouw. Uit de film blijkt dat de stedelingen trots zijn op de koeien in de stad en het hebben van een stukje landbouw in de stad is wezenlijk.

Een belangrijke doelstelling van Stichting Antilope Films luidt: voorbeelden te stellen waaruit blijkt dat mensen een besluit durven nemen en daarmee een bijdrage leveren aan het behoud van een stuk natuur en milieu.