Menu

Welkomstwoord Paulien Krikke

Our Common Future 2.0

(OCF 2.0)
Het milieubeleid tot 2035

Op 20 mei 2011 werd in Arnhem in de Eusebiuskerk de eindconferentie Our Common Future 2.0. gehouden en het boek met de titel: Duurzaam Denken Doen overgedragen aan een jonge generatie. Het boek beschrijft het milieubeleid tot 2035.
Professor Jan Jonker raakte geïnspireerd door het Brundtlandrapport uit 1987 om vervolgens met 400 jonge denkers nieuwe businessmodellen te ontwikkelen voor duurzaam ondernemen. Professor Jan Jonker geeft een innovatieve visie op duurzaam ondernemen. Hij verbindt strategieën en/of
ontwikkelt nieuwe businessmodellen samen met anderen voor het realiseren van praktisch milieubeleid waarin jongeren een grote rol spelen.

Tijdens de eindconferentie Our Common Future 2.0 (OCF 2.0) besprak Ruud Lubbers de pijlers van het milieubeleid tot 2035.
Hij werd uitgenodigd om het boek Duurzaam Denken Doen te overhandigen aan de jonge generatie.
In de jaren tachtig had Ruud Lubbers financiële middelen vrijgemaakt voor het eerste milieubeleidsplan uit 1987 Our Common Future 1.0, of het Brundtlandrapport.
Men spreekt van het Brundlandrapport omdat de Noorse Minister Brundtland eindverantwoordelijke was.
Het lijvige rapport zette een visie uit over de aanpak naar een gezonder milieu voor 25 jaren.
Het onderzoek werd destijds gepubliceerd door de Oxford University Press en verwelkomd door de Algemene Vergadering onder Resolutienummer 42/187.

De lancering van het boek Duurzaam Denken Doen vormt nu de aftrap van het milieubeleid tot 2035.
Burgermeester Paulien Krikke opende het eindconferentie OCF 2.0.
Gedeputeerde Mw. A. Traag presenteert de provinciale milieu plannen tot 2015.

Ook lichten andere bevlogen milieuvrienden hun bijdrage toe tijdens deze aftrap van het milieubeleid voor komende jaren.