Menu

Wijkvisiefilm
‘Met het oog op een milieu vriendelijke wijk’ laat opnieuw zien hoe diverse wijkbewoners i.s.m. met Companen, woningbouwvereniging Portaal samen een milieuvriendelijke wijkvisie ontwikkelen. Antilope Films geeft inzicht hoe deze partijen met elkaar een sociaal en milieuvriendelijke maatschappij kunnen inrichten. Antilope Films filmt van Arnhem tot Rwanda, bestaat vijftien jaar en heeft landelijk eerste prijzen behaald. Middels haar ANBI status (Stichting tot Algemeen Algemeen Nut Beogende Instelling) werft Antilopefilms gelden als een organisatie een film waardig is.
Filmenderwijs, is de filmmethode van Antilope Films. Jongeren maken er films voor leeftijdgenoten over maatschappelijke thema’s die gekoppeld worden aan bedrijven die PPP Ondernemen. Deze films worden geplaatst op de sociale media.